Mgr. Pavlína Dvořáková

Bakalářská práce

A transferência da sede do bispado de Conímbriga

The transfer of the episcopate of Conímbriga
Abstract:
The thesis deals with the causes of the relocation of the episcopacy seat from Conímbriga to Aeminium. It examines the historical events and links that were related to this occurrence. It also deals with the question of whether this relocation is possible to date exactly and the fact that the name of the city Conímbriga is still used in relation to the city Aeminium.
Abstract:
Práce se zabývá příčinami přenesením sídla biskupství z Conímbrigy do Aeminia, historickými událostmi a souvislostmi s tím spojenými. Také se pokouší zjistit, jestli je možné toto přesídlení nějak konkrétněji datovat a rozebírá fakt, že název města Conímbriga, se používá nadále v souvislosti s městem Aeminium.
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Portugalský jazyk a literatura