Mgr. Marek Javora

Diplomová práce

Perspektivy včelařství v mikroregionu Drahanská vrchovina

Prospects of Beekeeping in Drahanská vrchovina Microregion
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou soudobého včelařství a jeho perspektivami s ohledem na lokalitu reprezentovanou dobrovolným svazkem obcí mikroregion Drahanská vrchovina. Za pomoci kvalitativního výzkumu zkoumá postoj včelařů ze zájmového území ke kulturním, sociálním, ekonomickým a environmentálním souvislostem jejich činnosti a snaží se vymezit čím jsou tyto perspektivy formovány. Využívá …více
Abstract:
The diploma thesis deals with problems of contemporary beekeeping and its prospects regards to locality of Drahanská vrchovina microregion. The aim of the qualitative research was to show cultural, social, economic and environmental relations activity of beekeepers in interest area and to define framowork this prospects. The text use documents function as base for continuity with existing trends of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Klvač

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.