Theses 

Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách – Bc. Pavlína Völflová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavlína Völflová

Diplomová práce

Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách

Drugs and primary prevention of drug addiction at secondary schools

Anotace: VÖLFLOVÁ, Pavlína. Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách. (Diplomová práce). Brno: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. 78 s. Diplomová práce vymezuje základní pojmy z drogové problematiky, popisuje nejčastěji zneužívané drogy v ČR s jejich účinky, dále popisuje druhy a vznik závislostí. Rozebírá prevenci v oblasti návykových látek, přičemž se zaměřuje na primární prevenci na středních školách v Českých Budějovicích. Je složena ze dvou částí (teoretické a praktické) a je dělena do 6 bloků, které tvoří kostru diplomové práce.

Abstract: VÖLFLOVÁ, Pavlína. Drugs and primary prevention of drug addiction at secondary schools (Diploma Work). Brno: Philosofical faculty of Masarykova univerzita, 2008. 78 pages. Diploma work points out basic terms of drug problems, describes the most frequently used drugs in the Czech republic with their effects, and further more describes kinds and origination of addiction. It analyses the prevention in the area of habit-forming drugs, concentration on the primary prevention at secondary schools in České Budějovice. It has two parts (theoretical and practical), and it is divided into 6 blocks, which create the frame of the diploma work.

Klíčová slova: Drogy, drogové závislosti, prevence, primární protidrogová prevence, škola a prevence Drugs, drug addiction, prevention, primary drug prevention, school and prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz