Bc. Lucie Čačalová

Bakalářská práce

Cizinky v Brně (série story pro brněnskou MF Dnes)

Female foreigners in Brno (series of stories for MF Dnes)
Anotace:
Cílem tvůrčí práce Cizinky v Brně je vytvořit sérii story pro regionální přílohu MF Dnes Brno a jižní Morava. Účelem těchto story je přiblížit čtenáři téma migrace pohledem samotných žen/cizinek žijících v Brně. Práce se skládá z několika kapitol, které postupně spějí k naplnění cíle práce, tedy vytvoření série story. Autorka se nejprve v kontextuální části práce zaměřuje na na migrační situaci v Brně …více
Abstract:
The thesis „Female foreigners in Brno“ aims to create a series of stories which could be potentially published in regional supplement MF Dnes Brno a jižní Morava. The purpose of these stories is to give a reader an idea of problems related to migration from the point of view of the female foreigners living in Brno themselves. The thesis consists of several parts which contribute to the overall goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Vajbarová
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií