Karolína MATÝSKOVÁ

Bakalářská práce

Infekce spojené se zaváděním a implantací cizorodých materiálů

Infections associated with the insertion and implantation of foreign materials
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o infekcích spojených se zaváděním a implantací cizorodých materiálů, jenž se řadí do skupiny infekcí spojených se zdravotní péčí. Konkrétně je práce zaměřena na katétrové infekce krevního řečiště a infekce kloubních náhrad. Praktická část hodnotí nejprve možnosti diagnostiky katétrové infekce krevního řečiště, které zahrnují porovnání dvou metod kultivačního průkazu …více
Abstract:
This bachelor thesis discuss infections associated with the insertion and implantation of foreign material, which belongs to the group of health-care associated infections. Specifically, it focuses on bloodstream catheter infections and prosthetic joint infections. The practical part evaluates the possibilities to diagnose catether bloodstream infections, which include a comparison of two culture methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATÝSKOVÁ, Karolína. Infekce spojené se zaváděním a implantací cizorodých materiálů. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta