Petr KRUPIČKA

Bakalářská práce

Rekuperace v tramvajovych vozech

Recuparation of the tram cars
Anotace:
Bakalářská práce popisuje elektrické výzbroje tramvajových vozů. Obsahuje obecné informace o současných možných způsobech uložení elektrické energie, výpočty energetické bilance tramvajového provozu na vybraném traťovém úseku. Porovnání Pražských a Plzeňských tramvajových provozů a využívání energie.
Abstract:
Bachelor thesis describes electrical equipment of tram cars. It contains general information on the current possible ways of saving electrical energy, calculations of the energy balance of the tram operation on the selected track section. Comparison of Prague and Pilsen tram operations and energy use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUPIČKA, Petr. Rekuperace v tramvajovych vozech. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/