Bc. Tomáš Bartošek

Bakalářská práce

Srovnání PHP a JSP technologií

Comparison of PHP and JSP technologies
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby dynamických webových stránek pomocí skriptovacího jazyka PHP, technologie JSP a jazyka Java. V teoretické části jsou tyto technologie popsány a je provedeno jejich srovnání na základě vybraných vlastností. V praktické části je za pomoci technologie JSP a jazyka Java vytvořena webová aplikace autopůjčovny splňující nezbytné funkcionality pro její …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of creating dynamic web pages with scripting language PHP, technology JSP and Java language. The theoretical part describes these technologies and compares them based on choosen features. At practical part is created web application of car rental with JSP technology and Java language. This application meets all given requirements needed for full functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošek, Tomáš. Srovnání PHP a JSP technologií. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma