Bc. Tomáš Bartošek

Bachelor's thesis

Srovnání PHP a JSP technologií

Comparison of PHP and JSP technologies
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby dynamických webových stránek pomocí skriptovacího jazyka PHP, technologie JSP a jazyka Java. V teoretické části jsou tyto technologie popsány a je provedeno jejich srovnání na základě vybraných vlastností. V praktické části je za pomoci technologie JSP a jazyka Java vytvořena webová aplikace autopůjčovny splňující nezbytné funkcionality pro její …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of creating dynamic web pages with scripting language PHP, technology JSP and Java language. The theoretical part describes these technologies and compares them based on choosen features. At practical part is created web application of car rental with JSP technology and Java language. This application meets all given requirements needed for full functionality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bartošek, Tomáš. Srovnání PHP a JSP technologií. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic