Theses 

Srovnání PHP a JSP technologií – Bc. Tomáš Bartošek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic

Display description

Bc. Tomáš Bartošek

Bachelor's thesis

Srovnání PHP a JSP technologií

Comparison of PHP and JSP technologies

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby dynamických webových stránek pomocí skriptovacího jazyka PHP, technologie JSP a jazyka Java. V teoretické části jsou tyto technologie popsány a je provedeno jejich srovnání na základě vybraných vlastností. V praktické části je za pomoci technologie JSP a jazyka Java vytvořena webová aplikace autopůjčovny splňující nezbytné funkcionality pro její činnost. Veškeré technologie použité pro tvorbu této aplikace jsou popsány v teoretické části práce.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of creating dynamic web pages with scripting language PHP, technology JSP and Java language. The theoretical part describes these technologies and compares them based on choosen features. At practical part is created web application of car rental with JSP technology and Java language. This application meets all given requirements needed for full functionality. All technologies used to create this application are described at theoretical part.

Keywords: PHP, JSP, Servlet, Java, autopůjčovna, webová aplikace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31093 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bartošek, Tomáš. Srovnání PHP a JSP technologií. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 07:35, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz