Mgr. Michal Oravec, Ph.D.

Disertační práce

Stanovení vybraných organických polutantů ve složkách životního prostředí

Determination of selected organic pollutants in components of the environment
Anotace:
Chirální polutanty Byl sledován vliv samostatných složek půdy na změny EF frakce chirálních polutantů. Doporučenou metodou (IHSS) byly z půdy izolovány jednotlivé půdní složky (huminové kyseliny (HA) a popel). PCBs, mekoprop a jeho methyl ester byli extrahovány z obohacených frakcí huminových kyselin a popílku dichlormethanem. Extrakty byli následně analyzovány pomocí vysoceúčinné kapalinové chromatografie …více
Anotace:
ou ELISA (0.4–4 μg/l) jsou systematicky vyšší než koncentrace zjištěné metodou LC/MS (0.01–0.3 μg/l). Rozdíly mezi metodami mohou být vysvětleny matricovými efekty nebo parazitní interakcí neidentifikovaných derivátů CYN při stanovení ELISA. Provedená studie ukazuje první data výskytu CYN ve střední Evropě. S ohledem na významnou toxicitu a pravděpodobnou karcinogenitu je nezbytný další výzkum v oblasti …více
Abstract:
Chiral pollutants Changes of enantiomeric fraction (EF) of chiral compounds interacting with components of soil and the effect of amount of soil components on EF value were investigated. Soil components (humic acid and ash) were isolated from soil using method recommended by the International Humic Substance Society (IHSS). Dichloromethane was used as an extraction solvent for extraction of enantiomers …více
Abstract:
rometry (LC/MS) method for CYN analyses in the samples from the Czech Republic, Central Europe is reported in our work. Fifty-six samples of raw lake waters collected from 32 localities were analysed. CYN was found at 3 localities with Aphanizomenon sp. sub-dominated water blooms. Results of the ELISA and LC/MS showed good qualitative agreement. However, concentrations determined by ELISA (0.4–4 μg …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 11. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  • Oponent: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta