Tomáš Pelikán

Bakalářská práce

Teaching Reading of Texts for Intermediate Level English Students

Teaching Reading of Texts for Intermediate Level English Students
Abstract:
This thesis concerns teaching reading of English authentic and non-authentic texts for Intermediate level English students. It starts with theoretical part, which deals with factors of the process of teaching reading like reading comprehension, reading techniques in a foreign language or selecting texts suitable for teaching reading and differences between the authentic and non-authentic texts. The …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou čtení anglických autentických a neautentických textů pro žáky angličtiny úrovně intermediate. Práce začíná teoretickou částí, která se zabývá faktory procesu výuky čtení jako čtení s porozuměním, techniky čtení v cizím jazyce nebo výběrem vhodných textů k výuce čtení a dále rozdíly mezi autentickými a neautentickými texty. Teoretická část je uzavřena kapitolou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Klára Kostková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pelikán, Tomáš. Teaching Reading of Texts for Intermediate Level English Students. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická