Mgr. Barbora HOLÁ

Rigorózní práce

Částečné zastavení exekuce vůči majetku manžela povinného

Partial suspension of execution against the property of the debtor's wife
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo podrobně zanalyzovat problematiku částečného zastavení exekuce vůči majetku manželky povinného, a to zejména s příhledem k novele provedené zákonem č. 139/2015 Sb. Dílčí kapitoly této práce byly kromě teoretických informací, čerpaných z odborné literatury a z právních předpisů, doplňovány ohledně této problematiky podstatnými rozhodnutími zejména Nejvyššího soudu České …více
Abstract:
The main aim of this work was to analyze in detail the issue of partial suspension of execution against the property of the debtor's wife, especially with regard to the amendment made by Act No. 139/2015 Coll. Partial chapters of this work were, besides theoretical information, drawn from professional literature and legal regulations, supplemented by significant decisions on this issue, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÁ, Barbora. Částečné zastavení exekuce vůči majetku manžela povinného. Plzeň, 2020. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce