Mgr. Romana Čočková

Disertační práce

Model Multimediální výzkumné laboratoře a jejího fungování s využitím principů Design Thinking

Model of Multimedia Research Laboratory and its functioning using the principles of Design Thinking
Anotace:
Předkládaná disertační práce za zabývá možnostmi zapojení vysokoškolských studentů do praxe formou participace na reálných zadáních s využitím nových přístupů ve výuce, jakým je například Design Thinking. V teoretické části práce jsou představeny pojmy k tématu, trendy a směry v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve vztahu k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, nastavení spolupráce s praxí vysokoškolských …více
Abstract:
The presented doctoral thesis deals with the possibilities for involvement of university students in practice by means of their participation in the performance of real-life tasks using new approaches in classes, such as, for example, Design Thinking. The theoretical part describes terms related to the topic, trends and directions in the sphere of higher education in relation to the employability of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Irena Armutidisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čočková, Romana. Model Multimediální výzkumné laboratoře a jejího fungování s využitím principů Design Thinking. Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Doktorský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design