Hana ZAHRADNÍKOVÁ

Diplomová práce

Ekocentra jako partner při realizaci výuky na 1. stupni základní školy

Ecocentres as partners in primary schools teaching
Anotace:
Diplomová práce přináší vymezení aktivit vybraných ekocenter a zmapování jejich aktuální nabídky. Zároveň poskytuje zpracovaný ekoprojekt na téma LES.
Abstract:
The thesis specifies activities of chosen ecological centres conducting a survey of their current offer. At the same time it provides the LES ecological project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHRADNÍKOVÁ, Hana. Ekocentra jako partner při realizaci výuky na 1. stupni základní školy. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická