Eduardo Aguiar Henrique Filho

Bakalářská práce

Effects of expansionary monetary policy on the agricultural commodities market

Dopady expanzivní měnové politiky na Trh zemědělských komodit
Anotace:
Ceny zemědělských komodit stouply během prvního desetiletí roku 2000. Literatura ukazuje, že měnová politika přijatá vyspělými ekonomikami může ovlivnit prakticky všechny ekonomické ukazatele rozvíjejících se trhů. Tato práce si klade za cíl prozkoumat, zda určité proměnné měnové politiky mohou ovlivnit ceny tří vybraných komodit: sóji, kukuřice a cukru. Za druhé, studie analyzuje ceny těchto komodit …více
Abstract:
Agricultural Commodities experienced a rise in prices during the first decade of the 2000s. Literature shows that monetary policies adopted by developed Economies can influence practically all economic indicators of Developing markets. This thesis aims to evaluate if certain variables of monetary policy can influence the price formation of three selected commodities: soy, corn and sugar. Secondly, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Klára Čermáková
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84125