Jakub LANGMAIER

Bachelor's thesis

Demonstrátory pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek

Demonstrators for optical inspection of electronic component's packages
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na pouzdření elektrotechnických součástek. Cílem této práce je zrealizovat demonstrační panely pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek. Práce v první části obsahuje obecné informace o pouzdření součástek a přehled hlavních používaných typů pouzder. Druhá část práce se věnuje návrhu a realizaci demonstračních panelů a následné optické inspekci …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the encasement of electrical components. The objective of this bachelor thesis is to produce a demonstration panels for optical inspection of electrical components. In the first part of the bachelor thesis are general information about the encasement of the components and a review of the main types of used case. The second part is dedicated to the design and manufacture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Silvan Pretl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LANGMAIER, Jakub. Demonstrátory pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/