Mgr. Bc. Jana Dostalová

Bakalářská práce

Slovinská vládní krize 2011: příčiny, důsledky a její ústavní řešení

Slovenian political crisis 2011: roots, its aftermath and the constitutional settlement
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje příčiny vládní krize v pátém volebním období samostatné Republiky Slovinsko. Práce v první části přináší pohled na společensko politické události, které vedly k rozpadu vlády, a popisuje možná východiska z této krize. Druhá část se zabývá právní úpravou politického systému, jejíž specifická ustanovení vznik krize umožnila.
Abstract:
Presented bachelor thesis analyzes the causes of the governmental crisis in the fifth election period of the independent Republic of Slovenia. First part of the work gives an overview of the socio-political events that led to the disintegration of the government, and describes possible ways out of the crisis. The second part deals with the rules of the political system, the specific provisions allowing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Šedová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií