Bc. Lucia JANDOVÁ

Diplomová práce

Způsob života "obyčejných lidí" před rokem 1989 (Jak se žilo... tzv. mlčící většině)

The way of life of "ordinary people" before 1989 (How people lived in the so called silent majority)
Anotace:
Práce je sociologickou sondou do života "mlčící většiny" v komunistickém Československu před rokem 1989. Mapuje právě ty složky společnosti, jimž byla doposud z hlediska sociologie věnována jen malá pozornost. Zaměřuje se na analýzu a interpretaci již získaných kvalitativních dat z projektu Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace; Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence …více
Abstract:
This thesis is a sociological wiev of the life of the "Silent Majority" in Communist Czechoslovakia before the year 1989. It aims to map out constituents of society, which up until the present day have recieved only a limited attention from a sociological perspective. It focuses on the qualitative data put forward in An Investigation of Czech Society in the "Normalizaton" Era: Biographical Narratives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDOVÁ, Lucia. Způsob života "obyčejných lidí" před rokem 1989 (Jak se žilo... tzv. mlčící většině). Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1p46de 1p46de/2
3. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.