Mgr. Jana Lojková, Ph.D.

Rigorózní práce

Náhradní mateřství

Mater et Pater semper incerti sunt?
Anotace:
Náhradní mateřství je považováno za jednu z nejdiskutovanějších a nejvíce sporných metod asistované reprodukce. Jakkoli právní teorie i praxe vycházela po dlouhá staletí s neochvějnou jistotou ze staré římské zásady mater semper certa est a necítila potřebu matku dítěte definovat, právě rozvoj metod asistované reprodukce nám umožnil uvažovat odděleně o jednotlivých faktorech, které mohou být rozhodné …více
Abstract:
Surrogacy is currently though to be one of the most controversial methods of assisted reproduction and discussed issues. Even though legal theory as well as practice did not feel urge to define who is the mother of the child and resulted from the principle mater semper certa est for long centuries, the great development of methods of assisted reproduction made it possible to think separately of all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta