Kristýna TUČKOVÁ

Bachelor's thesis

Public Private Partnership (PPP) jako možnost financování dopravní infrastruktury

Public Private Partnership (PPP) as the possibility of financing transport infrastructure
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza Public Private Partnership (PPP) a financování dopravní infrastruktury. Dílčím cílem práce je vymezení pojmu PPP projektu, určení oblastí působení a představení účastníků těchto projektů. Dále přiblíží způsoby financování PPP projektů. V praktické části tato práce uvede PPP projekt dálnice D3 a rychlostní silnice R3, kde porovnává výhody a nevýhody PPP projektu a běžné …more
Abstract:
The aim of this bachelors work is the analysis of Public Private Partnership (PPP) and the financing of transport infrastructure. A partial aim is the definition of a PPP project, determining areas of operation and performace of participants in these projects. In addition closer financing PPP projects. The practical part indicate PPP project of highway D3 and expressway R3, comparing the advantages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Jiří ALINA, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TUČKOVÁ, Kristýna. Public Private Partnership (PPP) jako možnost financování dopravní infrastruktury. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 1pe6l7 1pe6l7/2
2/5/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.