Bc. Dana Komosná

Diplomová práce

Vývoj reklamní kampaně společnosti Vodafone jako případová studie propagace a prezentace trhu s mobilní komunikací v České republice

Vodafone advertising campaign development as a case study of presentation and promotion of the market for mobile communications in the Czech Republic
Anotace:
Magisterská diplomová práce s názvem Vývoj reklamní kampaně společnosti Vodafone jako případová studie propagace a prezentace trhu s mobilní komunikací v České republice si klade za cíl vymezit prostředí, do kterého společnost na počátku devadesátých let vstupovala, její ukotvení na trhu a způsoby propagace od vstupu společnosti Vodafone na trh v České republice až do současnosti. Práce se zaměřuje …více
Abstract:
The diploma thesis The development of Vodafone advertising campaign as a case study of the promotion and presentation of the mobile communications market in the Czech Republic aims to define the environment in which the company in the early nineties entered her anchor on the market and ways of promoting the entry of Vodafone on the market in the Czech Republic until now. The work focuses on defining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta