Bc. Ksenia Logunova

Diplomová práce

Cestovní ruch v rámci EU

Tourism in the EU
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována cestovnímu ruchu v Evropské unii jako odvětví, které se stalo neoddělitelnou složkou hospodářství každé jednotlivé země tohoto sdružení. Cílem práce je prozkoumat vývoj cestovního ruchu v Evropské unii a jeho vliv na národní ekonomiku evropských zemí s bližším zaměřením na tři vybrané destinace, a to Českou republiku, Maďarsko a Chorvatsko. Dílčím cílem práce je zanalyzovat …více
Abstract:
This thesis is devoted to tourism in the European Union as an industry that has become an integral part of the economy of each individual country of this association. The aim of this work is to explore the development of tourism in the European Union and its influence on the national economy of European countries with a closer focus on three selected destinations, namely the Czech Republic, Hungary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/sd3zt/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace