Věra ONDROVÁ

Bakalářská práce

Občanská participace na správě a rozvoji obce

Civic participation in the management and development of the municipality
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pojmů, institutů a legislativní rámec související s účastí občanů na správě a rozvoji obce. V další části je kladen důraz na charakteristiku jednotlivých možností občanské participace, techniky zapojování veřejnosti na úrovni místní správy. Zvláštní pozornost je věnována zvolenému obecnímu zájmu na příkladu dvou obcí, kde jsou rozebírány konkrétní podoby …více
Abstract:
The bachelor thesis is aimed at defining terms, institutions and legislative framework related to involvement of citizens in administration and development of municipalities. The other part emphasizes characteristics of the individual possibilities of civil involvement, methods of public involvement by the local government. A special attention is paid to a selected municipal interest presented using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDROVÁ, Věra. Občanská participace na správě a rozvoji obce. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická