Vladan Svěntý

Diplomová práce

Geodetické práce během stavby Uničov – rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma

Geodetic Works during Construction Uničov – the Distribution of Tap Water to Two Pressure Zones
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zeměměřická činnost na stavbě Uničov – rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma. První část se zabývá teoretickým základem použitých metod při měření, účelem vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. V druhé praktické části diplomové práce je popsán postup při konkrétním měření …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the land surveying of a construction site in Unicov – division of a water pipe into two pressure zones. The first part deals with theoretical basis of the used land surveying methods, the purpose of completing the geodetic documentation of the actual construction and geometric plan for measuring the extent of an easement of part of land. In the second practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Jiří Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava