Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Disertační práce

Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni

Multilevel Governance: Terms of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level
Anotace:
Název práce: Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni Tato disertace studuje podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni. Je věnována pozornost řízení veřejné správy a politiky, jsou definovány související pojmy a rozebrány různé modely řízení veřejné správy a politiky, které vytváří …více
Abstract:
Title: Multilevel Governance: Terms of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level This dissertation studies the conditions of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level. Attention is given to public management and policy, related terms are defined and discussed various models of public management and policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií