Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Doctoral thesis

Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni

Multilevel Governance: Terms of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level
Abstract:
Název práce: Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni Tato disertace studuje podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni. Je věnována pozornost řízení veřejné správy a politiky, jsou definovány související pojmy a rozebrány různé modely řízení veřejné správy a politiky, které vytváří …more
Abstract:
Title: Multilevel Governance: Terms of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level This dissertation studies the conditions of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level. Attention is given to public management and policy, related terms are defined and discussed various models of public management and policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií