Theses 

Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni – Mgr. Iveta Zelenková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Social Policy and Social Work (4-years) / Social Policy and Social Work

Mgr. Iveta Zelenková

Doctoral thesis

Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni

Multilevel Governance: Terms of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level

Abstract: Název práce: Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni Tato disertace studuje podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni. Je věnována pozornost řízení veřejné správy a politiky, jsou definovány související pojmy a rozebrány různé modely řízení veřejné správy a politiky, které vytváří různé podmínky pro spolupráci při implementaci veřejných programů a její koordinaci. Pozornost je věnována multilevel governance a především sociálně politickému pohledu na multilevel governance. Studium podmínek spolupráce a její koordinace je zaměřeno na strukturální a záměrnou úroveň interakcí, ve kterých jsou utvářeny podmínky pro spolupráci a její koordinaci. Za využití kvalitativní strategie je v závěru odpovězeno na hlavní výzkumnou otázku: Jaké podmínky umožňují rozvoj spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni? Počet slov: 74 639

Abstract: Title: Multilevel Governance: Terms of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level This dissertation studies the conditions of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level. Attention is given to public management and policy, related terms are defined and discussed various models of public management and policy, which creates different conditions for cooperation in the implementation of public programs and its coordination. Attention is paid to multilevel governance and especially socio political perspective on multilevel governance. Study of conditions for cooperation and coordination is focused on structural and intentional level of interactions, in which are shaped terms of cooperation and co-ordination. Using the qualitative strategy is at the end answered the key question: What conditions allow the development of cooperation and coordination in the implementation of public programs at the local level? Number of words: 74 639

Keywords: multi-level governance, veřejná správa a politika, interorganizační spolupráce, vyjednávání, koordinace, metagovernance, institucionální teorie, tržní, hierarchický a síťový typ governance multi-level governance, public administration and policy, interorganisational cooperation, negotiation, coordination, institutional theory, market, hierarchical and network type of governance

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 18. 12. 2017 19:31, Week 51 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz