Martin Zoller

Diplomová práce

Competitivness of the Czech manufacturing sector in the context of global value chains

Competitivness of the Czech manufacturing sector in the context of global value chains
Anotace:
Diplomová práce analyzuje konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu v kontextu globálních hodnotových řetězců s použitím údajů z OECD databáze TiVA v letech 2000, 2005, 2008 a 2009. Cílem práce je poukázat na význam globálních hodnotových řetězců a možnosti, jakými může Česká republika v rámci nich zvyšovat svou přidanou hodnotu. Pro účely naplnění tohoto cíle je nejdříve v teoretické části …více
Abstract:
The thesis analyzes competitiveness of the Czech manufacturing industry in the context of global value chains using data from the OECD TiVA database in years 2000, 2005, 2008 and 2009. The main aim of this work is to highlight the importance of global value chains and outline how the Czech Republic can increase its added value within them. In order to fulfill this objective, the theoretical part explains …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2015
  • Vedoucí: Slavoj Czesaný
  • Oponent: Milan Damborský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44057