Bc. Lucie Minaříková

Diplomová práce

Vliv klíčení na obsah aminokyselin ve vybraných vzorcích fazolí

The Effect of Germination on Amino Acid Content in Chosen Kinds of Bean
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem klíčení na obsah aminokyselin ve vybraných druzích fazolí. Teoretická část diplomové práce charakterizuje fazole, jejich chemické složení, morfologii a nutriční význam. Dále popisuje proces klíčení, zabývá se jednotlivými druhy analyzovaných fazolí a procesem analýzy obsahu aminokyselin. Praktická část je zaměřena na stanovení hrubé bílkoviny a obsahu aminokyselin v …více
Abstract:
This thesis examines the influence of germination on the amino acid content in selected species of beans. The theoretical part of the thesis describes the beans, their chemical composition, morphology and nutritional significance. The thesis describes the process of germination beans, it also deals with various kinds of beans and analysis of amino acids. The practical part is focused on the determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Lazárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Minaříková, Lucie. Vliv klíčení na obsah aminokyselin ve vybraných vzorcích fazolí. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin