Lingyu Lu

Bachelor's thesis

Strengths Based Leadership

Strengths Based Leadership
Abstract:
Abstrakty Úspěšní vůdci mají různé styly vedení. S globalizací ekonomiky a zesílením konkurence je prostředí, kterému podniky čelí, složitější a proměnlivější; rozvoj vedení se stal hlavním zájmem podniků. Mnoho podniků považuje rozvoj vedení za klíčovou součást své hlavní kompetenční budovy. Tento článek se zabývá teoretickou analýzou a analýzou případu. Teoretická analýza je založena na existujících …more
Abstract:
Abstracts Successful leaders have different styles of leadership. With the globalization of economy and the intensification of competition, the environment faced by enterprises is more complex and changeable; leadership development has become a major concern of enterprises. Many enterprises regard leadership development as a key part of their core competency building. This article through to the theory …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: DBA Oldřich Dutý, MSc
  • Reader: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní