Bc. Erika Tomková

Master's thesis

Distribúcia bankových produktov prostredníctvom elektronických platobných kanálov

Distribution of banks products intermediation electronic payment channels
Abstract:
Our graduation work is occupied by technological distribution of bank´s products intermediation electronic payments. At the beginning of the work it defined the main ideas. It delimited and inserted technological distribution into surroundings of communication. Successive it detailed characterized individual types of technological distribution. It describes options of safeguard ways of distribution …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá technologickou distribúciou bankových produktov prostredníctvom elektronických platobných kanálov. Na začiatku vymedzuje základné pojmy. Charakterizuje a zaraďuje technologickú distribúciu do prostredia komunikácie. Následne podrobne popisuje jednotlivé druhy technologickej distribúcie. Opisuje možnosti zabezpečenia vyššie uvedeného spôsobu distribúcie, rovnako ako aj rôzne …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Reader: Ing. Ján Židó

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK