Wenmeng Hu

Diplomová práce

Efficiency Analysis of Selected Banks Using DEA Models

Efficiency Analysis of Selected Banks Using DEA Models
Anotace:
The task of the paper is to estimate the efficient situation of banks by DEA model. We choose 21 banks in China and U.S.A. as the sample to study their efficiency. Firstly,we analyze the financial situation of the selected banks by introducing the macro environment and their financial ratios. Secondly, we apply the CCR model and SBM model respectively and have a comparison between them. And then, we …více
Abstract:
The task of the paper is to estimate the efficient situation of banks by DEA model. We choose 21 banks in China and U.S.A. as the sample to study their efficiency. Firstly,we analyze the financial situation of the selected banks by introducing the macro environment and their financial ratios. Secondly, we apply the CCR model and SBM model respectively and have a comparison between them. And then, we …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Michaela Staníčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava