Mgr. Jana Rozsypálková

Diplomová práce

Autoregulace učení a strategie učení cizím jazykům v kontextu jazykového vzdělávání českých vojenských profesionálů

Self-regulated Learning and Language Learning Strategies in the Context of Language Training of the Czech Military Professionals
Anotace:
Cílem mé diplomové práce s názvem „Autoregulace učení a strategie učení cizím jazykům v kontextu jazykového vzdělávání českých vojenských profesionálů“ je přiblížit problematiku autoregulovaného učení v souvislosti s účinností učení dospělých, identifikovat úroveň autoregulace učení a spektrum používaných strategií učení cizímu jazyku účastníků jazykových kurzů Ministerstva obrany České republiky, …více
Abstract:
The aim of the thesis called “Self-regulated Learning and Language Learning Strategies in the Context of Language Training of the Czech Military Professionals“ is to approach the issue of self-regulated learning in connection with the effectiveness of adult learning, identify the level of self-regulation in learning and the range of employed language learning strategies reported by participants of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta