Mgr. Hana Bydžovská, Ph.D.

Rigorózní práce

Course Enrolment Recommender System

Course Enrolment Recommender System
Anotace:
Navrhovaná disertační práce navrhne a vyhodnotí vhodné doporučovací techniky pro výběr předmětů, které jsou pro studenty přínosné nebo zajímavé s důrazem na úspěšné ukončení studia. Tyto techniky budou implementovány do nástroje pro dobývání znalostí Excalibur. Tento nástroj je vhodný pro účely analytického zpracování dat. Obsahuje datový sklad, který ukládá studijní data včetně jejich historie. Cílem …více
Abstract:
The proposed thesis will design and evaluate appropriate recommendation techniques to select courses that are beneficial or interesting for students. These techniques will be implemented to the data mining tool Excalibur. This tool is suitable for analytical data processing. Excalibur contains a data warehouse that stores study-related data, including its history. The aim of the thesis is also to integrate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., doc. Ing. Kristína Machová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky