Nikola MANFRINOVÁ

Diplomová práce

Vliv teploty na adsorpci anionaktivního tenzidu na vzorcích uhlí

The influence of temperature on anionic surfactant adsorption on coal samples
Anotace:
Diplomová práce byla zaměřena na vliv teploty na adsorpci anionaktivního tenzidu dodecylsulfátu sodného na různých vzorcích uhlí. Teoretická část byla věnována charakteristice tenzidů a samotnému ději adsorpce. V první fázi výzkumu byl sledován vliv teploty na hodnotu kritické micelární koncentrace (CMC) pomocí měření vodivosti. Z grafu závislosti jednoznačně vyplynulo, že se zvyšující se teplotou …více
Abstract:
The diploma thesis was aimed at the influence of temperature on anionic surfactant adsorption on coal samples. The characteristics of surfactants and the adsorption itselfs were described in the teoretical part of the tesis. In the first phase of the work, the influence of temperature on critical micelle concentration (CMC) through the use of conductibility measurements was observed. Aim of the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010
Zveřejnit od: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANFRINOVÁ, Nikola. Vliv teploty na adsorpci anionaktivního tenzidu na vzorcích uhlí. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta