Bc. Jan ŠEBESTÍK

Bakalářská práce

Tvorba interaktivního programu pro entalpickou bilanci trubkových výměníků\nl{}

Interactive software application for the enthalpy balance of tube heat exchangers calculation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tepelnou bilancí trubkových výměníků tepla s cílem vytvořit softwarovou aplikaci pro výpočet entalpické bilance rekuperačních trubkových výměníků s paralelním tokem tekutin. Vychází ze základních znalostí pro výpočet prostupu tepla a tepelný tok uvnitř trubkového výměníku a uvažuje vliv tvorby kotelního kamene z hlediska účinnosti výměníku a srovnání nákladů na jeho provoz …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with heat balance of tube heat exchangers in order to create a software application to calculate the enthalpy balance of recuperative tube heat exchangers with parallel flow of fluids. It was motivated from the basic knowledge of heat penetration and heat flow inside a tube exchanger and it theorizes about furstone creation regarding the effectiveness of this exchanger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009
Zveřejnit od: 20. 5. 2009
Identifikátor: 12606

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Hana Charvátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBESTÍK, Jan. Tvorba interaktivního programu pro entalpickou bilanci trubkových výměníků\nl{}. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.