Dominika Kundrátová

Bachelor's thesis

Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti

Problems of Stress Prevention and Stress Management at a Workplace
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a prevencí stresu u Hasičského záchranného sboru Kroměříž a Sboru dobrovolných hasičů Kvasice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou objasněny teoretická východiska z oblasti stresu a zvládání stresu. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit pomocí dotazníků míru stresu a následné porovnání stresu u profesionálních a …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with stress issues and stress prevention at The Fire Brigade in Kroměříž and the Voluntary Fire-fighter Unit in Kvasice. This thesis is divided into a theo-retical and a practical part. In the first theoretical part, theoretical concepts about stress and dealing with stress have been explained. The main goal of the practical part was to find out the amount of stress using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kundrátová, Dominika. Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process engineering / Risk Control