Bc. Lukáš Vesecký

Master's thesis

Efektivita systému odpadového hospodářství

Efficiciency of waste product system
Abstract:
Práce se zabývá oblastí odpadového hospodářství, konkrétně jeho ekonomickými dopady se zvláštním zřetelem na srovnání efektivity hospodaření soukromých a veřejně vlastněných společností. V teoretické části práce detailně popisuje celou oblast odpadového hospodářství z pohledu jednotlivých typů zpracování a likvidace odpadu. Aplikační část poté na příkladu hlavního města Prahy přinesla srovnání efektivity …more
Abstract:
The thesis deals with the area of waste management, namely its economic impacts, with special reference to the comparison of the efficiency of the management of private and publicly owned companies. In the theoretical part, the thesis describes in detail the whole area of waste management from the point of view of individual types of waste treatment and disposal. The application part then, on the example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní