Mgr. Robert MYDLO

Diplomová práce

Alternativní zdroje energie

Alternative power supply
Anotace:
Diplomová práce přináší ucelený přehled o alternativních zdrojích energie. Je zde uveden výukový materiál pro učitele fyziky týkající se alternativních zdrojů energie a bilancí energie. Úvodní část vymezuje teoretické podklady pro porozumění požadavků kladených na zdroje energie. Podstatnou část tvoří dostatečné podrobné a ucelené údaje o alternativních zdrojích energie. V závěru je didaktická část …více
Abstract:
Diploma work work bears connected survey about alternative power supply. Is here state tutorial material for teacher physics concerning alternative power supply and balance-sheet energy. Exordium inclose theoretic basis of understanding requirements laying on power supply. Substantial part forms sufficient detailed and connected data about alternative power supply. In cloce is doctrinal part, in that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zveřejnit od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2009
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYDLO, Robert. Alternativní zdroje energie. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta