Bc. Zuzana Javorová

Master's thesis

Second language at a pre-school age: Lexical and syntactical levels of speech

Second language at a pre-school age: Lexical and syntactical levels of speech
Abstract:
Diplomová práce se zabývá specifickými rovinami v angličtině u dětí předškolního věku, a to lexikální a syntaktickou. Děti účastnící se tohoto výzkumu byly dotazovány třikrát a jejich výsledky byly zkoumány se zaměřením na slovní zásobu a větnou stavbu jejich řeči. Výzkumu předchází část teoretická. Hlavní koncepty, kterými se zabývá, je osvojování si cizího jazyka, vývoj dětského jazyka po stránce …more
Abstract:
This study aims at specific and detailed layers concerning children's speech, namely the lexical and syntactical features. Children chosen to participate in this investigation were interviewed three times and their performances were assessed and evaluated from the point of view of vocabulary and syntax they were using in their speech. The research is preceded by theoretical framework. The main concepts …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2010
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature