Theses 

Koncept komunitního vzdělávání jako edukační strategie žáků se sociálním znevýhodněním a oblast pro působení profese sociálního pedagoga – Bc. Markéta Jurčíová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Jurčíová

Bakalářská práce

Koncept komunitního vzdělávání jako edukační strategie žáků se sociálním znevýhodněním a oblast pro působení profese sociálního pedagoga

The concept of community education as an educational strategy for socially disadvantaged pupils and an area for action of the profession of social educator

Anotace: Bakalářská práce pojednává o konceptu komunitního vzdělávání ve vztahu k žákům se sociálním znevýhodněním, kdy se na škole vytváří otevřený prostor pro partnerství školy s členy komunity. Teoretická část si klade za cíl připravit pojmovou základnu pro empirický výzkum. Rozpracovává témata jako sociální znevýhodnění, profese sociálního pedagoga a koncept komunitního vzdělávání. Empirická část se zaměřuje na analýzu výpovědí vedení škol o zkušenostech komunitní školy a možnostech působení k žákům se sociálním znevýhodněním.

Abstract: Bachelor thesis deals with the concept of community education in relation to socially disadvantaged pupils when it creates opened space for partnership school with community members on the school. The theoretical part is aimed at preparing the conceptual basis for empirical research. It works with topics such as social disadvantaged, profession of social educator and the concept of community education. The empirical part is focused on analyse of answers, from leadership of schools, about experiences of community school and possibilities of effect to socially disadvantaged pupils.

Klíčová slova: komunitní vzdělávání, komunita, žák se sociálním znevýhodněním, spolupráce s rodiči, sociální pedagog, community education, community, socially disadvantaged pupil, cooperation with parents, social educator

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz