Bc. Ladislav Pfefr

Diplomová práce

Analýza aktuálního zaplevelení vybraných širokořádkových plodin

Analysis of current weed infestation of selected wide-row crops
Anotace:
Úkolem této diplomové práce bylo vyhodnotit zaplevelení a vliv hustoty porostu na výskyt plevelných rostlin u vybraných širokořádkových plodin na pozemcích zemědělského podniku Agrospol a. d. Knínice. Zaplevelení bylo hodnoceno v porostech kukuřice seté, slunečnice roční a řepy cukrové. Zjišťování zaplevelení bylo prováděno v provozních podmínkách využitím početní metody. Výsledky byly dále zpracovány …více
Abstract:
The aim of this thesis was to assess the weed infestation and the effect of crop density on the occurrence of weeds in selected wide-row crops on the land of the agricultural holding Agrospol a. d. Knínice. The weed infestation was assessed in the crops of maize, common sunflower and sugar beet. The weed infestation rate was determined in field conditions using the calculation method. The results were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství