BcA. Jordana Blažková

Diplomová práce

Zdivadelněná dětská hra dětí předškolního věku jako představení pro rodiče

Staging a Children’s Play as the Performance of Preschool Children for Their Parents
Anotace:
Diplomová práce pojednává o přístupu k práci na představení s dětmi předškolního věku pro rodiče. Teoretická část vymezuje základní předpoklady z pohledu psychologického, pedagogického a z pohledu oboru divadlo a výchova. Empirická část si klade otázku, jak může takové představení vypadat. Popisuje vlastní zkušenost s prací na projektech v dětském lesním klubu a na základě její reflexe kategorizuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the approach to work on performances played by preschool children for their parents. The theoretical part defines the basic assumptions for that work from a psychological, pedagogical and Theatre and education point of view. The empirical part asks the question of how to approach to work on performances. This part also describes author’s personal experience with working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Oponent: Mgr. Magdaléna Lípová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ulds3/