Bc. Ondřej Franěk

Bakalářská práce

Použití evolučních optimalizačních technik k řešení NP úplných problémů

Evolutionary Algorithms for Solving of NP-complete Problems
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na používání evolučních optimalizačních technik k řešení NP úplných problémů. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány: NP úplnost, vybrané NPC problémy a evoluční algoritmy. V praktické části jsou implementovány a optimalizovány jednotlivé metody evolučních technik. Tyto metody jsou dále aplikovány na ukázkových NP problémech a závěrem jsou porovnány jejich účinnosti …více
Abstract:
This Bachelor work is focused on using evolution of optimization techniques for solution NP-complete problems. In the theoretical part are explained and described: NP completeness, selected NPC problems and evolution algorithms. In the practice part are implemented and optimized the individual methods of evolutionary techniques. These methods are applied to the demonstration NP issues and conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Franěk, Ondřej. Použití evolučních optimalizačních technik k řešení NP úplných problémů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie