Bc. Alexander Flaška

Diplomová práce

Nemovitost jako zástava úvěru

Property as Security of a Mortgage
Anotace:
Cílem práce je nadefinování podmínek pro získání úvěru. Každý úvěr musí být zajištěn odpovídající hodnotou - zástavou. Problematika zástav je řešena v kapitole dvě, kde je proveden rozbor vhodnosti. Pro upřesnění vlastnických a jiných věcných práv jsou využívána data z katastru nemovitostí. Tato data tvoří jeden ze základních informačních systémů státní (veřejné) správy v České republice. Dalším dokumentem …více
Abstract:
The goal this work is to define the conditions a loan. Each loan has to be secured with sufficient equity. Security is dealt with in chapter two by using suitability analysis. Data trom the Lend Registry is used for accurate ownership rights and other property rights. This data creates one of the main informative systems of the government administration in the Czech Republic. Another document relating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance