Branislav Kuzma

Bakalářská práce

Transformácia slovenskej spoločnosti po roku 1989

Transformation of Slovak society after 1989
Abstract:
This thesis is an analyses of Transformation of Slovak society after 1989. First Chapter deals with history of Czechoslovakia and Slovak Republic since its establishment till present, as well as about comparison of citizens’ life quality before and after 1989. Next two chapters are description of Velvet revolution of 1989 and changes following the revolution. Fourth chapter consists of the Slovak society …více
Abstract:
Zameranie bakalárskej práca spočíva v analýze Transformácia slovenskej spoločnosti po roku 1989. Prvá kapitola sa zaoberá dejinami Československa, Slovenskej republiky od jej vzniku až po súčasnosť a porovnanie života ľudí pred a po roku 1989. Nasledujúce dve kapitoly pojednávú o nežnej revolúcii roku 1989 a zmenách nasledujúcich po revolúcii. Štvrtá kapitola obsahuje dotazník týkajúci sa transformácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrej Sičák, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře