Bc. Vlastimil DĚCKÝ

Bakalářská práce

Emise spalovacích motorů

engine exhaust emission
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá měřením emisí spalovacích motorů. Práce je koncipována jako doprovodný učební text pro žáky učebních oborů a má přispět ke snazšímu porozumění a seznámení s vývojem emisních předpisů a způsoby měření emisí motorových vozidel se zážehovými a vznětovými motory. Vlastní výuková pomůcka je prezentace, kterou přikládám jako přílohu své práce. Na základě této práce by pak měli …více
Abstract:
My Bachelor´s Thesis roughly clarifies a process which is used for measuring engine emissions and it deals with this topic. This work is drawn as a supporting teaching text and supposed to contribute to better understanding and introduction with development of emission regulations and the ways of measuring engine emissions of motor vehicles with gasoline and diesel engines. My own educational aid in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DĚCKÝ, Vlastimil. Emise spalovacích motorů. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta