Bc. Magdaléna Hannigová

Bakalářská práce

Přechod mládeže z výchovných ústavů do samostatného života

The transition of youth from youth detention center to an unassisted life
Anotace:
Bakalářská práce „Přechod mládeže z výchovných ústavů do samostatného života.“ se zabývá životem dětí ve výchovných ústavech a jejich následným přechodem do života samostatného, jejich možnostmi po opuštění ústavů a četností jejich využití. Dále pak přípravou, která je jim v samotných zařízeních poskytnuta a jejich vnímáním dostatečnosti nebo nedostatečnosti této přípravy. Práce je rozdělena do dvou …více
Abstract:
This bachelor thesis „The adaptation to trasition of youth from youth detention center to an unassisted life“ concerns the life of childern during their emplacement in youth detention center and consecutive transition to unassisted life, as well as their oportunities after leaving the institution and also deals with question whether these oportunities are used or not. Furthermore, this work focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta