Ivana KNAPCOVÁ

Bakalářská práce

Potreby pacienta s onkologickým ochorením so zameraním na paliatívnu starostlivosť

The needs of a patient with a oncological disease with focus on palliative care
Abstract:
Goal: The goal of the bachelor thesis is to describe subjective surviving of patient by employing research casuistry and following identification of priorities in terms of needs. Methodology: Bachelor thesis comprise of two parts, theoretical part deals with matter of needs, palliative care and oncologic diagnosis. Empirical part is conceived as a form of research casuistry and describes a life of …více
Abstract:
Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je popísať pomocou výskumnej kazuistiky subjektívne prežívanie pacienta a následné zachytenie priorít v oblasti potrieb. Metodika: Bakalárska práca pozostáva z dvoch časti. Teoretická časť je venovaná priblíženiu problematiky potrieb, paliatívnej starostlivosti či onkologickej diagnóze. Empirická časť koncipovaná formou výskumnej kazuistiky popisuje život zámerne vybraného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNAPCOVÁ, Ivana. Potreby pacienta s onkologickým ochorením so zameraním na paliatívnu starostlivosť. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta