Bc. Nikola Hadáčková, DiS.

Diplomová práce

Presumpce viny a odebírání děti ve vybraných zemích EU

Presumption of Guilt and Removing the Children in Selected EU Countries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou odebírání dětí ve vybraných zemích EU. Vybranými zeměmi jsou Velká Británie, Dánsko a samozřejmě Česká republika. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem části praktické je zejména popsání základních pojmů, mezi něž patří pojem rodina, nezletilé dítě a nejlepší zájem dítěte. Cílem části praktické je popsání systémů sociálně-právní …více
Abstract:
In my thesis I deal with presumtion of guilt and removing the children in selected countries. The selected countries are the United Kingdom, Denmark and the Czech Republic. The thesis is devided into theoretical and practical parts. The aim of the practical part describes the basic concepts, including the concept of family, minor child and the best interest of the child. The aim of the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta